Wednesday, January 16, 2008

soalan PTK sessi lepas ( UMUM)

Soalan Umum, sessi 3, 2007 ( terbaru)


1. Berikan langkah-langkah penyampaian perkhidmatan berkesan


2. ”Pengaruh dan Tauladan” adalah salah satu daripada tonggak 12. Apakah amalan-amalan yang menjurus kepada nilai tersebut

3. a. apakah objektif Perolehan Kerajaan

b. apakah tindakan yang boleh diambil kepada pembekal yang membekalkan

perkhidmatan/kerja/bekalan yang tidak memenuhi spesifikas

c. apakah tanggungjawab pegawai yang memperakukan bayaran mengikut

AP 92

4. a. apakah takrif Dasar Awam

b. apakah kaitan politik dengan pembentukan dasar awam

c. berikan 2 contoh badan bukan kerajaan yang berperanan dalam pembentukan dasar awam

d. apakah 3 dasar negara di dalam kategori dasar sosial dan etika

5. Peraturan 21 akta badan berkanun ( tatatertib dan surcaj 2000 ), seorang pegawai tinggi todak mengawasi dan mengawal tatertib ke atas kakitangan di bawah seliaannya. Pegawai tersebut boleh diambil tindakan. Bincangkan!

6. a. Apakah takrif komunikasi

b. apakah halangan komunikasi dan kaedah-kaedah untuk mengatasinya

7. a. 4 perangai baik dalam penyeliaan

b. 4 perangan buruk dalam penyeliaan

8. Bincangkan kaedah perlantikan, pengambilan dan kaedah penetapan gaji bagi jawatan seorang profesor (VK7)


soalan UMUM ( sesi lalu)


Soalan PTK

 1. Huraikan ciri-ciri cuti tanpa gaji dan kelebihan

 1. Senaraikan faktor-faktor yang meningkatkan produktiviti??
 2. Sebutkan 5 nilai peribadi asas

 1. Sebutkan ciri-ciri penyeliaan

 1. apakah peranan MBS?

 1. Jelaskan konsep dan istilah
  1. komunikasi?
  2. Komunikasi berkesan

 1. Huraikan jawatankuasa tatatertib
  1. peranan pihak berkuasa tatatertib
  2. perbezaan antara tahan kerja dan gantung kerja
  3. prinsip dan hak keadilan

 1. jelaskan dasar awam negara
  1. dasar sains dan teknologi
  2. dasar penndidikan nasional
  3. dasar pembangunan nasional

by..faizal